Nederlands

Aanbod in Nederland:

Supervisie en Coaching
tekst volgt

Lichaamswerk (Core-energetica)
tekst volgt

Werkzaamheden in Duitsland

Ondersteuning van de zelfstandig wonende psychiatrisch patiënt
Mensen met een psychiatrisch verleden hebben recht op ondersteuning bij het zelfstandig wonen.
In de omgeving van Kleve, dicht bij de Nederlandse grens, houd ik me hiermee bezig.

Ik begeleid de psychiatrisch belaste cliënten in een traject waarbij het doel is weer deel te kunnen nemen aan het sociale leven zoals dit gewenst is.
Ik doe dit met veel respect voor de cliënt en zijn waarden en normen. Ik probeer hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de competenties en mogelijkheden van de cliënt.
Hierbij betrek ik principieel de sociale omgeving van de cliënt.

Scholing
tekst volgt

www.praktijkleeuwstraat.nl

www.maudwienbelt.nl